VÅRE VERKTØY ER BYGGET FOR Å VARE.
DET SAMME GJELDER VÅR GARANTI.

Du ønsker mer fra alt, og det kan Ryobi levere. Takket være grensesprengende teknologi og
utvikling kan tilbyr Ryobi 3 års garanti* for alle elektriske og batteridrevne maskiner, inkludert
18V ONE+ systemet, MAX POWER 36V systemet og 48V Sitteklippere**

**Bensindrevne maskiner leveres med standard 2 års garanti.

Den 3 årige garantien på våre elektriske og batteridrevne verktøy ekskluderer tilbehør og slitedeler. For disse henviser vi til våre vilkår i brukermanualen. 

Våre brukere velger Ryobi fordi verktøyene er “designet for å gjøre mer".

*Krever registrering for forlengelse fra 2 til 3 år. Vennligst besøk vår hjemmeside www.ryobitools.no innen 30 dager etter kjøpet for detaljert informasjon om garantibetingelser og forlengelse registrering. Denne garantien er gyldig i EU,Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenfor disse områdene, må du kontakte autorisert RYOBI forhandler for å finne ut om en annen garantien gjelder.

Vi tilbyr en 3 års garanti på alle våre elektriske og batteridrvene produkter unntatt
tilbehør og slitedeler. Mer informasjon kan du se garantibetingelsene i
brukerhåndboken som følger med alle verktøy

Alle viste produkter er i samsvar med de relevante europeiske regelverket (Viser CE godkjenningsmerket på typeskiltet ). Advarsel: Alle garantier er land / region spesifikke. Verktøy kjøpt f.eks i USA eller via internett, og importert til Europa, som ikke er EU-godkjent, er ikke bare i strid med EU-lovgivningen, men vil ikke
bli støttet /betjent i Europa av Ryobi® . Bare verktøy kjøpt i EU og viser CE godkjenning (inkl. Sveits) er
dekket av en europeisk garanti. Ryobi® forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner når
som helst uten varsel.

* Krever registrering for forlengelse fra 2 til 3 år. Vennligst besøk vår hjemmeside www.ryobitools.no innen 30 dager etter kjøpet for detaljert informasjon om
garantibetingelser og registrering. Denne garantien er gyldig i EU, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenfor disse områdene, må du kontakte
autorisert RYOBI forhandler for å finne ut om en annen garantien gjelder. Garantiutvidelse fra 2 til 3 år ekskluderer bensinverktøy. Standard 2 år garanti er fortsatt gjeldende for bensinverktøy.

**Bensindrevne maskiner leveres med 2 års garanti uten registrering
Denne europeiske garantien berører ikke dine lovbestemte rettigheter. Alle lovbestemte garantier er henhold til gjeldende lover og regler på området.