Vilkår og betingelser

LES NØYE GJENNOM DISSE VILKÅRENE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN

Hva inneholder disse vilkårene?

Vilkårene fastlegger reglene for bruken av nettsiden vår no.ryobitools.eu (vår "side").

Klikk på lenkene nedenfor for å gå rett til informasjon om hvert enkelt område:

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

Nettsiden no.ryobitools.eu drives av [Techtronic Industries Nordic ApS] ("Vi"). Vi er et aksjeselskap som er registrert i [Norge med org.nr. 999648207] med hovedkontor [Stamholmen 147, 1. 2650 Hvidovre, DK]. Mva-nummeret vårt er [999648207].

Kontakt oss på [email protected] eller ring vår kundetjeneste på +47 800 124 93.

Når du bruker nettsiden aksepterer du samtidig disse vilkårene

Når du bruker nettsiden bekrefter du at du godtar vilkårene og samtykker i å etterkomme dem.

Hvis du ikke kan godta vilkårene for siden, kan du heller ikke bruke den.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av vilkårene for senere referanse.

Det kan finnes andre vilkår som også gjelder for deg

Vilkårene her refererer til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av siden:

Vi kan gjøre endringer i vilkårene

Fra tid til annen kan vi tilpasse vilkårene. Hver gang du ønsker å bruke nettsiden vår, bør du se på vilkårene for å være sikker på at du vet hva som gjelder.

Vi kan gjøre endringer på nettsiden

Vi kan oppdatere og forandre på nettsiden for å gjenspeile endringer i produktene, brukernes ønsker eller spesiell områder som vi prioriterer.

Vi kan stenge eller avslutte nettsiden

Vi stiller nettsiden gratis til rådighet.

Vi kan ikke garantere at nettsiden, eller innholdet på den, alltid vil være tilgjengelige uten avbrudd. Vi kan stenge eller avslutte den for alle eller noen av brukerne av forretningsmessige eller praktiske årsaker. Vi vil forsøke å varsle deg på forhånd om utsettelser eller stengning.

Du er selv ansvarlig for at alle som går inn på nettsiden vår fra din internett-tilgang er klar over og etterkommer disse og andre vilkår som gjelder for bruken av siden.

Vi kan overføre denne avtalen til en annen

Vi kan overføre de plikter og rettigheter som finnes i disse vilkårene til en annen organisasjon. Hvis så skulle skje, vil vi informere deg skriftlig og forvisse oss om at overføringen ikke påvirker rettighetene avtalen gir deg.

NETTSIDEN ER KUN FOR BRUKERE I [NORGE]

Nettsiden retter seg mot personer som er bosatt i [Norge]. Innholdet som stilles til rådighet på eller via nettsiden vår er ikke nødvendigvis tilgjengelig eller egnet for bruk på andre steder.

DU MÅ SIKRE KONTOOPPLYSNINGENE DINE

Hvis du ønsker, eller får tildelt, en brukerkode, passord eller annen informasjon i forbindelse med sikkerhetsprosedyren vår er det viktig at du behandler denne informasjonen konfidensielt. Du må ikke røpe den til utenforstående.

Vi har rett til når som helst å deaktivere en brukerkode eller -passord, enten de er valgt av deg eller tildelt fra oss, dersom vi har grunn til å tro at du ikke etterkommer et av punktene i disse vilkårene.

Hvis du vet eller mistenker at noen annen enn du selv kjenner til brukernavnet eller passordet ditt, skal du informere oss umiddelbart på [[email protected] eller +47 800 124 93].

SLIK BRUKER DU MATERIALET PÅ NETTSIDEN VÅR

Vi eier eller er lisenstaker for alle intellektuelle rettigheter på nettsiden, og alt materiale som publiseres der. Arbeidene er beskyttet av global copyright-lovgivning og -avtaler. Det tas forbehold om alle slike rettigheter.

For din personlige bruk kan du laste ned ett eksemplar av alle deler av nettsiden for privat bruk og kan gjøre andre i din organisasjon oppmerksom på innholdet som ligger på siden.

Du har ikke rett til å gjøre noen form for endringer på papirutskriften eller digitale kopier av materiale som du har skrevet ut eller lastet ned, og du kan ikke bruke illustrasjoner, videoer, lydfiler eller grafiske fremstillinger adskilt fra teksten de inngår som en del av.

Vi (og andre identifiserte bidragsytere) skal alltid navngis som eiere av innholdet på nettsiden.

Du har ikke rett til å bruk noen del av innholdet på nettsiden til kommersielle formål uten lisens fra oss eller vår lisensgiver.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettsiden i strid med disse vilkårene, vil du umiddelbart miste retten til å bruke siden og du må returnere eller ødelegge (iht. vårt valg) alle eksemplarer du har.

STOL IKKE PÅ INFORMASJON PÅ NETTSIDEN VÅR

Innholdet på siden er kun ment som generell informasjon. Det er ikke ment som råd du bør følge. Før du gjør, eller unnlater å gjøre, noe utfra innholdet på nettsiden vår, må du konsultere en spesialist.

Vi gjør hva vi kan for å holde informasjonen på nettsiden oppdatert, men kan ikke på noen måte garantere eller forsikre, hverken uttalt eller implisitt, at innholdet alltid er akkurat, komplett eller oppdatert.

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SIDENE VI HAR LENKER TL

Lenker fra nettsiden vår til andre sider og kilder fra eksterne tilbydere, er der kun som informasjon. At lenken finnes betyr ikke at vi godkjenner siden eller innholdet du finner der.

Vi kan ikke kontrollere innholdet på disse sidene.

VÅRT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE DU LIDER

Enten du er konsument eller forretningsdrivende:

 • Vi avviser eller begrenser ikke vårt ansvar ovenfor deg dersom dette ville være i strid med gjeldende lover. Dette omfatter ansvar for død eller personskade som et resultat av uaktsomhet, bedrageri eller bevisst feilframstilling fra vår, våre ansattes, agenter eller underleverandørers side.
 • Forskjellige begrensninger og rettighetsforbehold vil kunne gjelde utfra hvilke produkter du gjør bruk av.

Hvis du er forretningsdrivende:

 • Vi utelukker alle impliserte vilkår, garantier, innvendinger og andre forhold som kan gjelde for nettsiden eller innholdet på den.
 • Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade, enten det er i avtalen, delikt (inkl. uaktsomhet), lovbrudd eller annet, selv om det er forutsebart, som oppstår som følge av:
  • bruk av, eller manglende mulighet for å bruke, nettsiden vår; eller
  • bruk av eller tillit til innhold på nettsiden.
 • Spesielt er vi ikke ansvarlige for:
  • tap av fortjeneste, salg, business eller avkastning;
  • forretningsavbrudd;
  • tap av antatt sparing;
  • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller rykte; eller
  • enhver form for indirekte følgeskade eller -tap.

Hvis du er konsument:

 • Husk at denne siden kun er ment for privat bruk og i husholdninger. Du samtykker til å ikke bruke siden i kommersiell eller business-sammenheng, og vi har ingen forpliktelse ovenfor deg for tap av fortjeneste, salg, forretningsmuligheter eller forretningsavbrudd.
 • Hvis digitalt innhold fra oss har skadet en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg og dette skyldes at vi ikke har utvist tilstrekkelig omsyn, vil vi reparere skaden eller gi deg kompensasjon. [Vi er imidlertid ikke ansvarlige for skader som du kunne ha unngår ved å følge våre råd og gjøre en gratis oppdatering eller for skade som oppsto som følge av at du ikke fulgte installeringsinstruksen eller ikke oppfyller de systemkravene vi angir.]

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi bruker personopplysningene dine nøyaktig slik det framgår av vår [LENKE TIL PERSONVERNPOLICY].

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR VIRUS OG DU MÅ IKKE INTRODUSERE DEM

Vi kan ikke garantere at nettsiden vår er sikker og fri for bugs og virus.

Du er selv ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien, computerprogrammene og plattformen du trenger for å komme inn på siden vår. Du bør ha din egen virusbeskyttelse.

Du skal ikke misbruke nettsiden vår ved bevisst å introdusere viruser, trojanere, logiske bomber eller annet ondsinnet eller teknisk skadelig materiale. Du skal ikke forsøke å komme inn på siden, serveren eller en server, computer eller database som hører til nettsiden, uten autorisasjon. Du skal ikke angripe nettsiden med tjenestenekt eller et distribuert tjenestenektangrep. Brudd på denne bestemmelsen er en kriminell handling iht. den amerikanske "Computer Misuse Act. 1990". Alle slike tilfeller vil rapporteres til myndighetene og vi vil samarbeide med dem for å avsløre din identitet. I et slikt tilfelle vil din rett til å bruke siden opphøre umiddelbart.

OM Å LENKE SEG TIL NETTSIDEN VÅR

Du kan lenke deg til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjøre det på en fair og legal måte og ikke skader eller utnytter vårt gode navn og rykte.

Du kan ikke lenke deg til oss på en slik måte at det gir inntrykk av samarbeide, godkjenning eller støtte fra vår side, dersom dette ikke er tilfelle.

Du kan ikke lenke til nettsiden vår fra en side du ikke selv eier.

Nettsiden vår skal ikke inngå i rammer på andre nettsider og du får ikke lenke til andre deler av nettsiden vår enn startsiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenkegodkjenning uten forutgående varsling.

Hvis du ønsker å sette inn en lenke eller bruke noe av innholdet på siden på en annen måte enn det som beskrives ovenfor, ber vi deg kontakte [email protected].

HVILKET LANDS RETT GJELDER?

Hvis du er forbruker, ber vi deg huske at disse vilkårene, formålet og utformingen av dem, underligger engelsk lov. Du og vi er overens om at rettsinstansene i England og Wales har jurisdiksjon - hvis du bor i Nord-Irland kan du bringe saken inn for retten i Nord-Irland, og hvis du bor i Skottland, for retten i Skottland.

Hvis du er en forretningsperson, gjelder engelsk lov for alle stridigheter. Vi er overens om at retten i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

VAREMERKENE VÅRE ER REGISTRERTE

["RYOBI"] og ["AEG POWERTOOLS"] er [registrerte] varemerker i Norge som tilhører TTI. Du har ikke rett til å bruke dem uten vår godkjenning med mindre de er en del av et materiale du bruker, slik det fremgår av Slik bruker du materialet på nettsiden vår.