Gjeldende Ryobi® garantibetingelser

I tillegg til de lovbestemte rettighetene som følge av kjøpet er dette produktet dekket av garanti som angitt nedenfor .
1.  Garantiperioden er 24 måneder for kunder og starter den datoen produktet kjøpes . Denne datoen må dokumenteres med kvittering eller annet kjøpsbevis . Produktet er utformet og beregnet for privat bruk . Garantien gjelder ikke for profesjonell eller kommersiell bruk.
2.  I noen tilfeller ( kampanjer , verktøysortiment ) , er det mulig å utvide garantiperioden utover ovennevnte periode ved å registrere seg på nettstedet www.ryobitools.no . Verktøyets bruksområde vises tydelig i butikken og / eller på emballasjen. Sluttbrukeren må registrere sine nyervervede verktøy innen 8 dager etter kjøpet. Sluttbrukeren kan registrere for den utvidede garantien i sitt hjemland , hvis dette vises på den elektroniske påmeldingsskjemaet , der dette alternativet er gyldig . I tillegg skal sluttbrukerne akseptere at vi beholder dataene som legges inn på nettet, og sluttbrukerne må akseptere vilkårene for salg . Mottakskvitteringen av registreringen, som sendes via e-post og den opprinnelige fakturaen som viser kjøpsdato, fungerer som bevis for den utvidede garantien . Dine lovfestede rettigheter forblir de samme.
3.  Garantien dekker alle feil på produktet i garantiperioden som kan være relatert til produksjons-eller materialfeil på kjøpsdato . Garantien er begrenset til reparasjon og / eller utskifting og inkluderer ikke andre forpliktelser , herunder, men ikke begrenset til , tilfeldige eller følgeskader . Garantien er ikke gyldig dersom produktet har blitt brukt feil eller til feil formål , bruk i strid med instrukser eller har blitt tilkoblet feil. Denne garantien dekker ikke :
- Eventuelle skader på produktet på grunn av mangelfullt vedlikehold
- Ethvert produkt som har blitt endret eller modifisert
- Ethvert produkt som det opprinnelige identifikasjon ( varemerke , serienummer) er blitt ødelagt , endret eller fjernet
- Skader forårsaket av manglende evne til å følge instruksjoner
- Ethvert produkt uten CE -merking
- Ethvert produkt som har vært utsatt for forsøk på reparasjon av en uautorisert spesialist eller uten samtykke fra Techtronic Industries
- Ethvert produkt som har blitt koblet til feil strømforsyning ( ampere , spenning, frekvens )
- Ethvert produkt som har vært brukt med feil drivstoff blanding (drivstoff , olje , olje andel)
- Skader forårsaket av eksterne faktorer ( kjemiske, fysiske støt ) eller fremmedlegemeer
-Normal slitasje på reservedeler
- Feil bruk , overbelastning av produktet
- Bruk av ikke - godkjent tilbehør , eller ( reserve) deler
- Forgasser etter seks måneder, forgasser justeringer etter 6 måneder
komponenter ( deler og tilbehør ) som har vært utsatt for naturlig slitasje , inkludert men ikke begrenset til , avstandsknopper , belter, clutch , blader hekksakser eller gressklippere, belter, gasskabel , kullbørster , strømkabel , kniver, låsepinner , vifter, oppsamlere og stropper , styresverd , motorsagkjeder , slanger, beslag , dyser , hjul, utvendige spoler , skjærewire, tennplugger , luftfilter gassfiltre , bioklipp kniver, osv..
4 For service skal produktet sende til et RYOBI -autorisert servicesenter i det pågjeldende land. I noen land vil din lokale RYOBI forhandler sende produktet til RYOBI serviceorganisasjon. Når et produkt skal leveres til et RYOBI servicesenter må det pakkes forsvarlig uten farlig innhold (for eksempel bensin ) ,avsenderadressen og vedlagt en kort beskrivelse av feilen.
5 Reparasjon / utskifting under denne garantien er gratis. Det innebærer ikke en forlengelse eller ny start på garantiperioden . Utskiftede deler blir vår eiendom . I noen land skal levering eller porto betales av avsenderen.
6 Denne garantien er gyldig i den Europeiske Union , Sveits , Island , Norge , Liechtenstein , Tyrkia og Russland . Utenfor disse områdene , kan du kontakte en autorisert RYOBI forhandler for å få løst hvis mulig. andre garantier er gyldige.