STEG-FOR-STEG VEILEDNING
INSTALLASJON SUPPORT
Kom i gang
Batteriinstallasjon
Sluttkontroll
Knivbytte
Kom i gang
Installer sitteklipperen

Vi anbefaler alltid å henvise til brukerhåndboken før du setter opp sitteklipperen din. Følg de trinnvise instruksjonene som vil guide deg gjennom hvert avsnitt av installasjonen.

Batteriinstallasjon
Tilkoble batteriet

Når sitteklipperen forlater fabrikken, er batteriet frakoblet. For å koble til batteriet må du feste den grå koblingen under setet, og følge brukerhåndboken for riktig installasjon. Sitteklipperbatteriene må lades i 24 timer før første bruk. Benytt deg av batterinivåindikatoren for å sikre at batteriet er fulladet.

Sluttkontroll
Siste sjekk innen du er ferdig

Før du bruker klipperen, bør du foreta noen sluttkontroller for å sikre at alle funksjonene fungerer som de skal, for eksempel gass / bremsepedal, justering av klippedekkets høyde, lader og så videre. I tillegg anbefaler vi brukeren å sørge for at dekkene blåses opp til det anbefalte trykket (1,6 BAR). Vi anbefaler også å teste dødmannsknapp-systemet som stopper knivene hvis brukeren reiser seg fra klipperen mens knivene kjører. Vennligst se håndboken for mer informasjon.

Vedlikehold: Bytte av sitteklipperknivene

Når du skifter knivene på sitteklipperen, er det to måter å få tilgang til knivene. Den første er ved å fjerne klippedekket, som er den enkleste og sikreste måten. Det andre er å heve sitteklipperen. Følg vår trinnvise videoguide for å sikre riktig installasjon. Forsiktig: Bruk kun ekte Ryobi® knivbolter. Bruk av uautoriserte knivbolter kan skade sitteklipperen.

Product Manual

OFTE STILTE SPØRSMÅL


Ja, klipperen bør lades kontinuerlig når den ikke er i bruk.


For best ytelse bør dekktrykket være 1,6 bar. Sjekk dekktrykket før hver bruk.


Sjekk                    batterinivåindikatoren. Dekkmotoren skrur seg av når batterinivået blir lavt, slik at du skal rekke å kjøre tilbake til ladestedet. Kjør tilbake og lad batteriet umiddelbart.

Hvis batterinivået ikke er lavt, senk farten eller hev klipperdekket til et høyere nivå. Høy belastning kan også føre til at én eller begge dekkmotorer stanser.

Sjekk at  utkastertrakten  er  helt  lukket.  Press   ned   utkastertrakten, og forsikre deg om at den trykker sperresystembryteren helt ned.


Av hensyn til sikkerhet og ytelse er klipperen laget for å begrense farten automatisk når den beveger seg i bakker, og dette kan medføre fartsvariasjoner.


For å varsle personer i nærheten om hvor klipperen befinner seg.


For å stanse klipperen tråkker du på fotbremsen på sjåførens venstre side. Dette produktet har ikke hydrostatisk motor.


Håndbremsen er ikke aktivert, eller startnøkkelen står fortsatt i og på ON. Fjern alltid nøkkelen når klipperen ikke er i bruk.


Sett alltid på håndbremsen før du går av klipperen.


Bruk ikke vann til å rengjøre produktet. Bruk en blåser eller luftkompressor til å rengjøre den.