Søylebormaskin

Søylebormaskin er et perfekt DIY-verktøy for prosjekter som krever presise hull. Ryobis søylebormaskin sikrer at materialet holdes trygt på plass mens det bores med presisjon og enorm kraft. Søylebormaskinen kan festes sikkert på arbeidsbenken og byr på justerbar dybdestopp som igjen tillater gjentagende, perfekte resultat. Et perfekt DIY-verktøy gir uniforme hull som kan bores i ønsket vinkel. Langt mer presise resultat enn ved manuell bruk av drill, o.l.