Error while rendering "Components.RoboyagiNavigation" to "react_0HMO5J291A2TP": TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at b (server.js:101:3145897) -> …erToStaticNodeStream:function(){throw Error(i(208))},version:"16.13.1"};e.exports=xe.default||xe}]); at server.js:101:3146426 at o (server.js:171:11030) at ve (server.js:171:12048) at t.render (server.js:171:14564) at t.read (server.js:171:14140) at renderToString (server.js:171:19346) at Script [100]:1:16

Appen som styrer

KONTROLL

KONTROLL

Med ROBOYAGI™-appen kan du justere dine innstillinger på avstand, uansett hvor du befinner deg.

KONFIGURER

KONFIGURER

Tilpass hvordan du klipper gressplenen din med klippeskjema og klippehøyde.

NOTIFIKASJONER

NOTIFIKASJONER

Appen holder deg oppdatert med notifikasjoner og beskjeder om statusen på robotgressklipperen din.

Roboyagi App
ALT I DIN TELEFON
ALT I DIN TELEFON
HVORHEN DU ER
HVORHEN DU ER