2020
Vises ikke denne e-posten riktig?  Åpne i nettleser
Ryobi
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: [DataConnection.HandleError]: Query: SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY NodeID ORDER BY CASE WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture THEN 1 WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture1 THEN 2 ELSE 3 END, DocumentCulture) AS [CMS_C], ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = 'en-TT' THEN 0 WHEN DocumentCulture = 'en-TT' THEN 1 ELSE 2 END) AS [CMS_ORN] FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN NetC_ProductCategory AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[ProductCategoryID] AND V.ClassName = N'NetC.ProductCategory' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID] WHERE (DocumentNodeID = 174636 AND MenuImage IS NOT NULL AND MenuImage <> '') AND [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) ) AS SubData WHERE [CMS_C] = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN Caused exception: Invalid column name 'MenuImage'. Invalid column name 'MenuImage'. [CMSAbstractTransformation.DataBind]: [DataConnection.HandleError]: Query: SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY NodeID ORDER BY CASE WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture THEN 1 WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture1 THEN 2 ELSE 3 END, DocumentCulture) AS [CMS_C], ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = 'en-TT' THEN 0 WHEN DocumentCulture = 'en-TT' THEN 1 ELSE 2 END) AS [CMS_ORN] FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN NetC_ProductCategory AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[ProductCategoryID] AND V.ClassName = N'NetC.ProductCategory' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID] WHERE (DocumentNodeID = 174635 AND MenuImage IS NOT NULL AND MenuImage <> '') AND [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) ) AS SubData WHERE [CMS_C] = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN Caused exception: Invalid column name 'MenuImage'. Invalid column name 'MenuImage'. [CMSAbstractTransformation.DataBind]: [DataConnection.HandleError]: Query: SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY NodeID ORDER BY CASE WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture THEN 1 WHEN [DocumentCulture] = @DocumentCulture1 THEN 2 ELSE 3 END, DocumentCulture) AS [CMS_C], ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = 'en-TT' THEN 0 WHEN DocumentCulture = 'en-TT' THEN 1 ELSE 2 END) AS [CMS_ORN] FROM View_CMS_Tree_Joined AS V WITH (NOLOCK, NOEXPAND) INNER JOIN NetC_ProductCategory AS C WITH (NOLOCK) ON [V].[DocumentForeignKeyValue] = [C].[ProductCategoryID] AND V.ClassName = N'NetC.ProductCategory' LEFT OUTER JOIN COM_SKU AS S WITH (NOLOCK) ON [V].[NodeSKUID] = [S].[SKUID] WHERE (DocumentNodeID = 169788 AND MenuImage IS NOT NULL AND MenuImage <> '') AND [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ([DocumentCanBePublished] = 1 AND ([DocumentPublishFrom] IS NULL OR [DocumentPublishFrom] <= @Now) AND ([DocumentPublishTo] IS NULL OR [DocumentPublishTo] >= @Now)) ) AS SubData WHERE [CMS_C] = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN Caused exception: Invalid column name 'MenuImage'. Invalid column name 'MenuImage'.
© Techtronic Industries ELC GmbH
Personvern | INFORMASJON OM VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Klikk her for å avmelde dette nyhetsbrevet Twitter Facebook YouTube Mail