VINN
VINN
Svar på spørsmålet: Hvor mange verktøy har vi pakket ned i skuffene?
Én verktøyvogn. 100+ verktøy. Én gjetning.